Hoe werk ik

In mijn aanpak ga ik tot de kern van de zaak. Wat maakt ‘het probleem’ tot een probleem. Welke rol speelt de manager bijvoorbeeld en welke afspraken zijn gemaakt en hoe leven deze in het team.

Door mijn mensgerichte en concrete no-nonsense aanpak weet ik tot deelnemers door te dringen. Ik zorg ervoor, dat zij zich openstellen voor verandering. Motiveer ze om het in hun praktijk toe te passen. Dit leidt tot verandering in gedrag en een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Mijn aanpak Top 5

In mijn trainingen maak ik het onderwerp niet moeilijker dan het is. Stap voor stap werk ik naar het eindresultaat. Modellen maak ik eenvoudig en de inhoud praktijkgericht.
Mijn diensten zijn maatwerk en dus altijd afgestemd op de belevingswereld van de deelnemers en hun praktijk. Hierdoor is de inhoud herkenbaar en direct toepasbaar. Ik stel altijd een concreet persoonlijk of team actieplan op. Eenvoudig te meten en in de praktijk op te volgen.
Gedrag veranderen lijkt zo eenvoudig maar blijkt in de praktijk lastig. Daarom vind ik dat trainingen niet alleen leerzaam maar ook leuk moeten zijn. Er moet gelachen kunnen worden. Met humor worden lastige onderwerpen minder zwaar. Voor de deelnemer verlaagt dat de drempel om buiten de comfortzone te stappen.
In de training draai ik er niet om heen en ga confrontaties niet uit de weg. Daarmee blijven ook het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van ‘het probleem’ bij de juiste persoon liggen: bij de deelnemer.

Ieder mens is anders, ik houd rekening met de verschillende leerstijlen en niveaus van deelnemers. Ook zorg ik ervoor dat een training nooit saai en voorspelbaar wordt. Dat bereik ik door de nodige dynamiek in te brengen, gecombineerd met verschillende werkvormen,  die mensen bij de les houden.

Bij rollenspellen neem ik zelf de rol van acteur op me. Hierdoor kan ik mij beter verplaatsen in de tegenpartij en mijn feedback naar de deelnemer concreter maken.

“Mathilde geeft duidelijke en herkenbare praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden maken de inhoud concreet en laten de deelnemer reflecteren op zijn eigen praktijk.”
Yvonne Cantrell, Regiomanager, Claudia Sträter
“Mathilde is eerlijk. Geen sociaal wenselijke antwoorden. Dat werkt. Met humor creëert ze veiligheid in de groep, waardoor mijn team uit haar comfortzone kon stappen”.
Christa Florax, eigenaar, Apotheek Wessels
“Waar een ander stopt, gaat Mathilde verder. Hierdoor heb ik echt geleerd naar mezelf te kijken.”
Miranda van den Akerboom-Grummel, Filiaalmanager, ICI PARIS XL